Zones de préemption

Qu'est-ce le droit à la préemption ? Juridiquement, c'est "la faculté conférée par la loi (...) à une personne (le bénéficiaire du droit d'option), d'acquérir, de préférence à toute autre, un bien que son propriétaire se propose de céder, en se portant acquéreur de ce bien dans un délai donné, en général au prix et conditions projetées, à lui préalablement notifiées" (CORNU, vocabulaire juridique, PUF, 1987).

Voorkooprecht

Wat verstaat men onder "voorkooprecht" ? Juridisch gezien is dit "de mogelijkheid, geboden door de wet (...) aan een persoon (de begunstigde van het optierecht), om, bij voorrang op alle anderen, een goed aan te kopen dat de eigenaar wil van de hand doen, door zich kandidaat te stellen binnen een gegeven termijn, over het algemeen tegen de hem vooraf medegedeelde prijs en ontwerpvoorwaarden" (CORNU, vocabulaire juridique, PUF, 1987).